ขั้นตอน


① สอบถามข้อมูล

สำนักงานของเรามีอสังหาริมทรัพย์หลายร้อยแห่งสำหรับการซื้อ/ขายในพื้นที่โอซาก้าและ

เกียวโต เพียงติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล ทีมงานทั้งญี่ปุ่นและไทยที่มีประสบการณ์สูงคอยดูแลอย่างมืออาชีพ เริ่มจากการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ/เวลาตั้งแต่การโทรครั้งแรกจนถึงการปิดบัญชี ตามความพร้อมของคุณ

② เช็คอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ

เราจะแนะนำหลากหลายตัวเลือกตามคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่สะดวกมาดูด้วยตัวเอง เรายังมีบริการไลฟ์ออนไลน์ ดูแบบเรียลไทม์ให้ด้วย

③ ทำสัญญา

1. กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านสนใจ

    อสังหาริมทรัพย์ไหน

2. กรอกแบบฟอร์มการทำสัญญา

3. ลงนามในสัญญาฉบับสุดท้าย หลังจากตกลง

    เลือกจากสิ่งที่เราคัดสรรมาอย่างดีที่สุดตาม

    เงื่อนไขที่คุณต้องการ 


ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ


ภาษีแสตมป์: ขึ้นอยู่กับราคาทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน (ภาษีใบอนุญาตการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมนักเขียนกฎหมาย): กำหนดตามมูลค่าประเมินที่กำหนดโดยหน่วยงานธุรการ

ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี เช่น ภาษีสินทรัพย์ถาวร: คำนวณเป็นรายวันสำหรับจำนวนเงินที่ชำระหรือกำหนดชำระโดยผู้ขาย

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ (ค่าธรรมเนียม SAKURA REAL ESTATE): (หากราคาขายตั้งแต่ 4 ล้านเยนขึ้นไป) 3.3% ของราคาขาย + 66,000 เยน

ภาษีการซื้ออสังหาริมทรัพย์: กำหนดตามมูลค่าประเมินที่กำหนดโดยหน่วยงานธุรการ

*ต้นทุนรวมในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประมาณ 5-7% ของราคาอสังหาริมทรัพย์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำสัญญา


[หากผู้ซื้ออาศัยอยู่ในประเทศไทย]

・เอกสารประจำตัว (หนังสือเดินทาง)

・บัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานที่อยู่

[หากผู้ซื้ออาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น]

・เอกสารประจำตัว (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ฯลฯ)